Woningbouwproject Walderhof Kerkwijk

Ten zuiden van de kern van Kerkwijk, tussen de Walderweg en de Paradijsweg, komt een nieuwe woonwijk Walderhof.

2023 - heden
ca. 80 woningen
Projectontwikkelaar

Links | Gemeente Zaltbommel

 

 

Walderhof staat voor kleine woonerven in het groen. Er komen sociale huurwoningen, goedkope- en middeldure woningen. Ook zijn er een aantal bouwkavels. Zo ontstaat er een gezellige, gemengde woonwijk, passend bij het karakter van Kerkwijk. Er komen woningen voor diverse doelgroepen, zoals starters en ouderen. In de nieuwbouwwijk is rekening gehouden met voldoende ruimte voor parkeren, groen, water en spelen.