Eigentijdse kempische villa te Veen

2018-2020 | SO - Realisatie

Particuliere opdrachtgever
Architect ZON architecten BNA

 

De Kempische stijl kenmerkt zich door een eenvoudig bouwvolume met enkele aanbouwen en doorstekende dakkapellen. Er wordt gebruik gemaakt van hoge kwaliteit materialen en detailleringen. De hoofdmaterialen van de gevel zijn hierbij paapstenen en oude holle dakpannen, daarnaast wordt natuursteen toegepast.

De woning is haaks op de straat geplaatst. De oprit en aanbouw zijn aan de oostkant gelegen zodat de prominente gevels aan het kruispunt vrij blijven. In het ontwerp is een accent gelegd op de uitbouw met hoge gevelopeningen aan de westgevel. Dit breekt de massa van de woning op en geeft een weids uitzicht vanuit de keuken op de tuin en omgeving.

 

Enkele speciale kozijnen zijn toegepast in het ontwerp wat kenmerkend is voor de Kempische Bouwstijl. Zoals het ossenoog raam, de grotere ramen in de voorgevel en getoogd raam aan het westen. Deze ramen geven een interactie tussen de woningplattegrond en gevel weer. Zo ligt het getoogd raam in lijn met de voor- en binnendeur. Als je de woning binnenkomt loop je naar het licht toe wat een positief effect heeft op de ruimtelijke beleving van de woning.

De combinatie van het eenvoudige volume en speciale elementen in de gevel zorgen voor ingetogen villa met veel karakter.