PROJECTEN

Eigentijdse kempische villa te Veen

2018-2020 | SO - Realisatie
Particuliere opdrachtgever


ZON architecten is uw architect voor

Particulier Nieuwbouw & complexere verbouwingsopgaven

Zakelijk Woongebouwen tot ca. 40 wooneenheden | Utiliteitsbouw |  Stedenbouwkundige uitbereidingen | Herbestemming & transformatie | Conceptontwikkeling & haalbaarheidsstudies