PROJECTEN

De projecten van ZON architecten worden gekenmerkt door een integrale en duurzame aanpak waarbij woonkwaliteit, flexibiliteit en herkenbaarheid centraal staan. Wanneer we bouwen aan een duurzame toekomst spelen flexibiliteit en kwaliteit een belangrijke rol. Het vermogen om gebouwen aan te passen in de tijd, draagt bij aan de levensduur van een bouwwerk. Daarnaast moet het architectonische ontwerp waarde toevoegen aan en tegelijkertijd aansluiten op haar bebouwde omgeving.

 

Kantoorpand te Tiel
Herbestemming, uitbereiding en herstel voorgevel kantoorpand 

2022-heden | SO - BA
6 appartementen met eigen buitenruimtes
Projectontwikkelaar

Artikel de Gelderlander

 

Nutsspaarbank te Tiel
Herbestemming en modernisering monumentaal pand 

2022-heden | SO
Projectontwikkelaar

Artikel de Gelderlander

 

Monumentaal pand te Tiel
Modernisering appartementen met respect voor de architectonische en cultuurhistorische waarde

2021-2022 | SO - Realisatie
Projectontwikkelaar


Eigentijdse kempische villa te Veen

2018-2020 | SO - Realisatie
Particuliere opdrachtgever

 

De Kempische stijl kenmerkt zich door een eenvoudig bouwvolume met enkele aanbouwen en doorstekende dakkapellen. Er wordt gebruik gemaakt van hoge kwaliteit materialen en detailleringen. De hoofdmaterialen van de gevel zijn hierbij paapstenen en oude holle dakpannen, daarnaast wordt natuursteen toegepast.

De woning is haaks op de straat geplaatst. De oprit en aanbouw zijn aan de oostkant gelegen zodat de prominente gevels aan het kruispunt vrij blijven. In het ontwerp is een accent gelegd op de uitbouw met hoge gevelopeningen aan de westgevel. Dit breekt de massa van de woning op en geeft een weids uitzicht vanuit de keuken op de tuin en omgeving.

 

Enkele speciale kozijnen zijn toegepast in het ontwerp wat kenmerkend is voor de Kempische Bouwstijl. Zoals het ossenoog raam, de grotere ramen in de voorgevel en getoogd raam aan het westen. Deze ramen geven een interactie tussen de woningplattegrond en gevel weer. Zo ligt het getoogd raam in lijn met de voor- en binnendeur. Als je de woning binnenkomt loop je naar het licht toe wat een positief effect heeft op de ruimtelijke beleving van de woning.

De combinatie van het eenvoudige volume en speciale elementen in de gevel zorgen voor ingetogen villa met veel karakter.


ZON architecten is uw architect voor

Particulier Nieuwbouw & complexere verbouwingsopgaven

Zakelijk Woongebouwen tot ca. 40 wooneenheden | Utiliteitsbouw |  Stedenbouwkundige uitbereidingen | Herbestemming & transformatie | Conceptontwikkeling & haalbaarheidsstudies