PROJECTEN

De projecten van ZON architecten worden gekenmerkt door een integrale en duurzame aanpak waarbij woonkwaliteit, flexibiliteit en herkenbaarheid centraal staan. Wanneer we bouwen aan een duurzame toekomst spelen flexibiliteit en kwaliteit een belangrijke rol. Het vermogen om gebouwen aan te passen in de tijd, draagt bij aan de levensduur van een bouwwerk. Daarnaast moet het architectonische ontwerp waarde toevoegen aan en tegelijkertijd aansluiten op haar bebouwde omgeving.

 

Eigentijdse kempische villa te Veen

2018-2020 | SO - Realisatie
Particuliere opdrachtgever

 

De Kempische stijl kenmerkt zich door een eenvoudig bouwvolume met enkele aanbouwen en doorstekende dakkapellen. Er wordt gebruik gemaakt van hoge kwaliteit materialen en detailleringen. De hoofdmaterialen van de gevel zijn hierbij paapstenen en oude holle dakpannen, daarnaast wordt natuursteen toegepast.

De woning is haaks op de straat geplaatst. De oprit en aanbouw zijn aan de oostkant gelegen zodat de prominente gevels aan het kruispunt vrij blijven. In het ontwerp is een accent gelegd op de uitbouw met hoge gevelopeningen aan de westgevel. Dit breekt de massa van de woning op en geeft een weids uitzicht vanuit de keuken op de tuin en omgeving.

 

Enkele speciale kozijnen zijn toegepast in het ontwerp wat kenmerkend is voor de Kempische Bouwstijl. Zoals het ossenoog raam, de grotere ramen in de voorgevel en getoogd raam aan het westen. Deze ramen geven een interactie tussen de woningplattegrond en gevel weer. Zo ligt het getoogd raam in lijn met de voor- en binnendeur. Als je de woning binnenkomt loop je naar het licht toe wat een positief effect heeft op de ruimtelijke beleving van de woning.

De combinatie van het eenvoudige volume en speciale elementen in de gevel zorgen voor ingetogen villa met veel karakter.


Elzenhagen Zuid te Amsterdam

2020-heden | SO - DO
Bedaux de Brouwer | CZAN (AM en Blauwhoed)

 

Elzenhagen Zuid wordt een groene stedelijke buurt, met ruimte voor ongeveer 1.800 woningen en verschillende sport- en onderwijsvoorzieningen. Bedaux de Brouwer werkt samen met Office Winhov, Korth Tielens architecten en Marcel Lok Architects aan de 16 urban villa’s in de Zuidbuurt, onder begeleiding van supervisor Jeroen Geurst en stedebouwkundige Jan Brouwer.

Urban villa 4 is één van de gebouwen gelegen in de parkachtige en autoluwe setting van Elzenhagen Zuid in Amsterdam. Deze villa geldt daarbij als hoeksteen tot de zuidelijke toegang tot het park - ontworpen door Sant & Co. Het woongebouw bestaat uit 40 huurappartementen in de vrije sector en een gedeelde parkeergarage. De bouw van deze urban villa 4 start in het voorjaar van 2022. De oplevering is in het voorjaar van 2024.

Samen met Bedaux de Brouwer architecten zal ZON architecten begin 2021 starten met het ontwerp van een van de volgende urban villa's.

Link Gemeente Amsterdam

 


ZON architecten is uw architect voor

Particulier Nieuwbouw & complexere verbouwingsopgaven

Zakelijk Woongebouwen tot ca. 40 wooneenheden | Utiliteitsbouw |  Stedenbouwkundige uitbereidingen | Herbestemming & transformatie | Conceptontwikkeling & haalbaarheidsstudies